:: Poradnia andrologiczna

Szacuje się, że od 10 do 15% par jest dotkniętych niepłodnością, a u większości przypadków jest spowodowana całkowicie lub częściowo czynnikiem męskim. Co więcej, od początku XX wieku obserwuje się systematyczny spadek parametrów męskiego nasienia, zarówno jeśli chodzi o liczebność plemników, jak i ich morfologię. Chociaż przyczyny męskiej niepłodności udaje się ustalić tylko w kilkunastu procentach przypadków, u większości pacjentów można zastosować leczenie, które często przynosi pozytywne efekty.

Współczesna medycyna reprodukcyjna pomimo zastosowania wyrafinowanych metod wspomaganego rozrodu (ART) takich jak docytoplazmatyczne mikroiniekcje plemników (ICSI) i wysokich kosztów osiąga niskie skuteczności mierzone wskaźnikiem żywych urodzeń. Ustalenie przyczyn i wskazanie metod leczenia zaburzeń spermatogenezy powodujących niepłodność męską jest domeną andrologii. Poniżej przedstawiono porównanie kosztów leczenia
andrologicznego do zastosowania metod wspomaganego rozrodu w leczeniu niepłodności męskiej na przykładzie populacji Aten. Porównano półroczne leczenie andrologiczne z jednym cyklem IVF i jednym cyklem ICSI. W badanej populacji półroczne leczenie andrologiczne było skuteczne w 34% przypadków, natomiast cykl procedur IVF i ICSI był skuteczny odpowiednio w 20% i 30% przypadków.

(zaczerpnięto z Adamopoulos et al.,
Defining male factor infertility w Clinical Andrology 2010).

W Instytucie Rodziny pracuje dwoje lekarzy, którzy ukończyli kursy z andrologii certyfikowane przez Centrum Europejskiej Akademii Andrologii.

Lekarze Ci są też konsultantami medycznymi NaProTechnologii która uwzględnia również leczenie
poprawiające parametry nasienia.