:: Wartości

Nasza placówka powstała jako odpowiedź na rosnący problem bezpłodności dotykający naszego społeczeństwa - współczesnych ludzi. Wiele osób, których dotyka ta trudność zadają sobie pytanie "Co robić? Przecież pragniemy czegoś dobrego. Nie ukrywamy, że dla nas wszystkich, pracujących w Instytucie Rodziny wartością niepodważalną jest życie ludzkie, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Pierwszą intencją jest szacunek do życia ludzkiego
Agnieszka Bujak

Zatem z szacunku do życia ludzkiego utworzyliśmy Instytut Rodziny, starając się podkreślić aspekt piękna relacji w rodzinie tej utworzonej jak i tej, w której się narodziliśmy. Nie jest to jednak jedyny powód, jaki stoi u podstaw naszego ośrodka. Równie istotnym wobec problemów zdrowia prokreacyjnego aspektem jest zintegrowane podejście do kwestii zdrowia osoby w wieku rozrodczym. NaProTechnologia traktuje właśnie o tym.

:: Założyciele

Stacks Image 1
Założycielami Instytutu Rodziny są małżonkowie Agnieszka i Bartosz Bujak, po narodzinach dwóch synów: najpierw Janka, po dwóch latach Kuby, długo czekali na dar nowego życia. Po pięciu latach poczęła się Antonina, która jeszcze przed swoim narodzinami odeszła do Pana. Kolejne lata upływały na zmaganiu się z problemem niemożności poczęcia nowego życia, a zarazem trudnym leczeniem. W 2009 roku rozpoczęli spotkania z Instruktorem Modelu Creightona … Teraz Klara ma już trzy lata, ufają, że dane im będzie przyjmować kolejne dzieci.

Z wdzięczności za otrzymany dar, zdecydowali zaangażować się w budowę ośrodka skupiającego wszystkie niezbędne osoby i praktyki, tak by objąć opieką tych, których dotyka problem niepłodności, wykluczając jednocześnie wszystkie te działania, które naruszają godność człowieka (w szczególności procedurę zapłodnienia in-vitro).