Mężczyzna wobec życiowych wyzwań

Agata Powojewska
Agata Powojewska - psycholog tworząca Poradnię Psychologiczną w Instytucie Rodziny, w ramach swojej pracy naukowej, w fenomenalny sposób przedstawiła sytuację współczesnego mężczyzny wobec wyzwań wydaje się najpoważniejszych: ojcostwa, straty dziecka i niepłodności.

Gorąco polecamy zatem artykuł pt. “Mężczyzna wobec życiowych wyzwań”, jaki ukazał się w Kwartalniku Fides et Ratio, a który dostępny jest również do pobrania po adresem: http://www.instytut-rodziny.pl/resources/prasa_InR_201303_Fides_et_Ratio_Agata_Powojewska.pdf